Program PPR

PROGRAM PPR - 11 MĂSURI LA RĂSCRUCEA ISTORIEI

1. O sănătate suverană

Ne angajăm să realizăm o amplă revitalizare a sistemului nostru sanitar, punând în aplicare măsuri concrete pentru construirea de spitale noi și modernizarea celor existente. Prin investiții masive în infrastructură medicală vom asigura accesul la servicii de sănătate de calitate în toate regiunile țării. Astfel, ne propunem să creăm un mediu propice pentru ca fiecare cetățean să primească asistență medicală adecvată și să se bucure de un sistem sanitar eficient și funcțional.

Ne propunem să recâștigăm controlul asupra sistemului de sănătate la nivel național, să ieșim din robia Big-Pharma-OMS, să inițiem un amplu program de investiții și să restabilim o rețea de farmacii românești de încredere prin redeschiderea unui Institut Național de Excelență cu filiale regionale în întreaga țară.

În același timp, dorim să restabilim încrederea și coerența prin politica „O sănătate suverană”, respingând orice tentativă de impunere a vaccinării obligatorii prin lege. Ne vom opune ferm oricăror presiuni sociale sau economice, punând în centrul acțiunilor noastre dreptul fundamental al fiecărui cetățean de a alege liber și de a avea control total asupra opțiunilor sale referitoare la tratamentul medical.

2. Educația – prioritate națională

Ne dedicăm reconstrucției sistemului de învățământ din România, punând în centrul său valori tradiționale. Vom elimina influența ideologiilor nocive și globalizării excesive din procesul de învățare, interzicând materiile care promovează concepte precum ‘Woke and Cancel Culture’, orientarea sexuală LGBTQ și ideologia de gen.
Ne vom concentra pe reînvierea și consolidarea școlilor profesionale, stabilind parteneriate strânse cu mediul privat pentru a asigura o educație practică și relevantă pentru piața muncii.

Susținem redresarea școlilor profesionale prin alocarea de resurse și prin dezvoltarea de programe educaționale adaptate cerințelor industriilor. Scopul nostru este să facilităm o tranziție lină de la educație la piața muncii.

Ne angajăm să investim semnificativ în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, oferindu-le resurse și formare constantă pentru a-și îmbunătăți abilitățile și pentru a oferi o educație de calitate copiilor noștri.

Ne propunem să reducem numărul de elevi pe clasă, astfel încât profesorii să poată acorda mai multă atenție individuală fiecărui elev și să creeze un mediu de învățare mai eficient.

Vom revizui și elimina materiile care promovează ideologii divizive și nefolositoare, asigurând o curriculă școlară concentrată pe subiecte relevante și neutre din punct de vedere ideologic.

Vom dezvolta parteneriate solide între școli și sectorul privat pentru a ne asigura că educația oferită elevilor este orientată către nevoile reale ale pieței muncii.
Introducem programe de recompensare și recunoaștere pentru elevii și profesorii care obțin performanțe remarcabile, promovând astfel excelența în educație.

Ne angajăm să promovăm transparența și să implicăm părinții în procesele de decizie ale școlilor, astfel încât educația să devină o colaborare solidă între școală și comunitate.

3. O națiune ca un scut pentru valorile familiei tradiționale

Acordăm o importanță deosebită familiei, considerând-o o instituție fundamentală a societății, bazată pe căsătoria liber consimţită între un bărbat și o femeie, cu drepturi depline în creșterea, educația și instrucția copiilor.

Ne dedicăm apărării familiei tradiționale și sprijinirii natalității prin politici legale și fiscale avantajoase precum și asigurarea unui mediu moral, sănătos, sigur și confortabil pentru creșterea copiilor, în special prin sprijinirea financiară reală a mamelor casnice pentru creșterea copiilor în primii 3 ani de viață.

4. O justiție organică

Scoaterea Justiției de sub influența politică a agențiilor străine și repunerea în discuție a noțiunii „statului de drept” în raport cu interesul național, reamintind că Statul Român nu este o unealtă a Uniunii Europene care poate fi folosită pentru a împiedica apărarea internă și activă a intereselor naționale și a libertăților individuale.

Suntem hotărâți să respectăm și să protejăm întocmai Constituția României, consolidându-i supremația în toate acțiunile noastre.

În același spirit, vom acorda o atenție deplină Independenței Justiției, adoptând măsuri decisive pentru eliminarea tuturor articolelor din legi care ar putea implica o ingerință sau influență directă sau indirectă în actul justiției din partea altor entități private sau instituționale, precum politicul, serviciile de informații, ONG-urile și alte organizații similare. Astfel, vom garanta un sistem judiciar liber de orice influențe nedorite și vom promova o justiție corectă și imparțială pentru fiecare cetățean al României.

Ne angajăm să introducem răspunderea magistraților, ca mecanism de responsabilizare pentru deciziile luate în timpul exercitării atribuțiilor lor judiciare.

5. O democrație autentică

Vom promova o abordare echilibrată și rațională în procesul democratic, astfel încât să protejăm identitatea și valorile noastre culturale. Ne dorim o democrație în care principiul majorității să fie echilibrat cu respectul pentru drepturile individuale și cu conservarea tradițiilor care au modelat comunitatea noastră de-a lungul secolelor. Astfel, vom asigura o democrație autentica care să reflecte cu fidelitate voința poporului și să protejeze valorile noastre fundamentale.

Ne propunem să introducem o agendă de referendumuri obligatorii în domeniile care vizează schimbări structurale la nivelul statului sau al societății, care să permită un exercițiu democratic deplin și colectiv asumat asupra deciziilor importante pentru prezentul și viitorul țării.

6. O economie solidă pentru viitor

Ne propunem să construim o economie puternică și rezistentă, care să asigure prosperitatea și securitatea financiară a fiecărui cetățean român. Pentru a atinge acest obiectiv, vom implementa o serie de măsuri menite să protejeze mediul economic autohton și să stimuleze mediul de afaceri.

Protejarea Mediului Economic Autohton:

Vom promova politici și reglementări care să protejeze și să consolideze mediul economic autohton. Vom lua măsuri pentru a preveni concurența neloială și pentru a asigura că întreprinderile românești au șanse echitabile în piața internă.

Ne angajăm să susținem și să promovăm întreprinzătorii români. Vom oferi facilități fiscale și financiare pentru întreprinderile autohtone, pentru a stimula creșterea economică și pentru a crea locuri de muncă.

Stimularea Mediului de Afaceri:

Vom dezvolta programe de stimulare a mediului de afaceri, inclusiv subvenții și împrumuturi avantajoase pentru întreprinderile mici și mijlocii. Vom crea un mediu propice pentru inovare și investiții în cercetare și dezvoltare.

Promovarea Exporturilor:

Vom susține exporturile de produse și servicii românești, ajutând astfel la extinderea piețelor pentru întreprinderile autohtone. Vom stabili parteneriate comerciale și acorduri bilaterale pentru a facilita accesul la piețele internaționale.

Dezvoltarea Sectoarelor Strategice:

Vom identifica și dezvolta sectoarele economice strategice pentru România, inclusiv agricultura, tehnologia informației, energia regenerabilă și industria manufacturieră. Vom investi în aceste sectoare pentru a spori competitivitatea și a crea locuri de muncă bine plătite.

Eliberarea Economiei Naționale și Independența Monedei:

Ne propunem să eliberăm complet economia națională de sub influența străină și să revizuim statutul Băncii Naționale a României pentru a o subordona Guvernului țării. Astfel, vom garanta independența absolută a Monedei Naționale și vom proteja interesele economice ale României împotriva oricăror presiuni externe. Această măsură va asigura suveranitatea financiară a țării și va contribui la consolidare a stabilității economice.

Totodată, vom susține cu fermitate dreptul cetățenilor la plățile cu numerar, protejând acest drept și garantându-l prin Constituție. Acest aspect este esențial pentru păstrarea autonomiei financiare și a libertății economice a fiecărui român.

Prin aceste măsuri și politici economice, ne propunem să construim o economie puternică, în care întreprinderile autohtone prosperă, iar cetățenii români beneficiază de o viață mai bună și mai sigură. Vom continua să colaborăm cu mediul de afaceri și să ascultăm nevoile acestuia pentru a asigura o dezvoltare economică sustenabilă pentru viitorul țării noastre.

7. O țară liberă

Ne angajăm ferm să redefinim în profunzime strategia de țară, să afirmăm o poziție independentă și demnă în cadrul Uniunii Europene și să protejăm interesele și aspirațiile poporului român în acest cadru european.

Ne propunem să colaborăm strâns cu celelalte state membre pentru a promova interesele noastre naționale și pentru a contribui la reconstrucția unei Uniuni Europene mai puternice și mai eficiente, care sa respecte suveranitatea statelor membre.

Cu toate acestea, suntem hotărâți să apărăm valorile și principiile noastre naționale în fața oricăror presiuni externe sau influențe nocive. Vom lucra pentru a menține o autonomie reală în deciziile noastre și pentru a asigura că interesele românești sunt în centrul agendei europene.

În plus, ne vom asigura că România își păstrează suveranitatea financiară și că acționează în mod independent pentru a proteja și promova interesele economice ale țării noastre în cadrul Uniunii Europene.

În această direcție, vom relua relațiile diplomatice și economice cu diverse state partenere, inclusiv China și Rusia, menținând deschis dialogul pe plan internațional. În același timp, vom ieși din paralizia Nord-Atlantică și vom căuta să ne extindem orizonturile către lumea largă, stabilind parteneriate strategice benefice pentru România.

Promovăm interesul național în fața oricărui interes transnațional sau imperialist. Cu determinare, vom denunța orice emanații nocive ale politicii internaționale și vom susține cu fermitate valorile noastre naționale și culturale în cadrul comunității europene.

8. Protejarea resurselor naturale și asigurarea securității energetice

Guvernarea țării se bazează pe principiul interesului suprem al economiei și poporului român, în special în privința resurselor naturale. Toate aceste resurse sunt deținute exclusiv de poporul român și economia națională.

Obiectivul nostru este dezvoltarea unei economii puternice și suverane, cu accent pe valorificarea resurselor naturale și a companiilor strategice în beneficiul cetățenilor români.

Acest demers implică promovarea reindustrializării țării și garantarea securității energetice.

Vom investi în sectorul energetic pentru a asigura independența energetică a României prin diversificarea surselor de energie și dezvoltarea capacităților de producție interne.

Ne angajăm să punem companiile strategice ale țării sub controlul cetățenilor români, promovând deținerea majoritară de către stat. Această măsură va contribui la protejarea intereselor naționale și la garantarea că resursele strategice rămân în mâinile poporului român.

Asigurarea securității energetice este esențială pentru bunăstarea națională, iar noi ne propunem să dezvoltăm capacitățile de producție internă de energie și să diversificăm sursele de energie pentru a ne asigura independența în acest domeniu.

Prin politici consecvente și investiții strategice, vom consolida securitatea energetică a României și vom promova o economie puternică și prosperă, care să servească interesele și aspirațiile poporului român.

9. O națiune independentă alimentar: susținem și dezvoltăm producția autohtonă

Reînființarea unui program național de agricultură care să pună pe primul loc, să ajute și să sprijine activ producția autohtonă, micii agricultori și rețelele locale de distribuție prin sprijinirea financiară și dinamizarea întregului proces de planificare, producție și desfacere, astfel încât să se favorizeze dezvoltarea „circuitul scurt” în regiuni.

În paralel vom relua procesul de reglementare a chimicalelor autorizate în alimentație publică și vom interzice produsele de tip OMG (organismelor modificate genetic). De asemenea, vom introduce obligația unui etichetaj simplificat al produselor alimentare, împiedicând disimularea componentelor nocive pentru sănătatea consumatorilor.

Nu în ultimul rând, vom introduce un procent obligatoriu de produse autohtone și regionale corporațiilor străine de distribuție.

10. O țară care respectă valorile muncii

Înființarea unui departament de stat care să administreze formarea profesională constantă și să vegheze asupra activității economice private astfel încât cetățeanului să-i fie asigurată demnitatea inserțiunii profesionale și salariale.

Pentru a valorifica resursele și experiența valoroasă a diasporei românești, vom implementa un program fiscal atractiv care să încurajeze întoarcerea acasă a cetățenilor români.

Acest program va oferi avantaje semnificative pentru românii din străinătate care decid să revină în țară și să investească în economia națională. Astfel, ne propunem să stimulăm contribuția lor la dezvoltarea țării și crearea de noi oportunități economice.

În paralel, ne vom angaja în reglementarea treptată și responsabilă a importului forței de muncă, în acord total cu noțiunea fundamentală a „Preferinței Naționale”: pe teritoriul Național oportunitățile profesionale nu pot fi atribuite muncitorilor de alte naționalități decât atunci când sunt validate imposibilități sau insuficiențe majore în rândul forței de muncă autohtonă.

11. Neutralitate națională: O nouă abordare a securității naționale

România se angajează să-și redefinească poziția în arena internațională prin adoptarea statutului de neutralitate prin intermediul Constituției sale.

Acest pas reflectă o decizie strategică de a-și consolida suveranitatea și de a-și păstra independența în afacerile sale interne și externe.

În cadrul acestui proces, România va părăsi Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO),înțelegând că apartenența la această alianță nu mai corespunde intereselor naționale și valorilor noastre.

Cu toate acestea, angajamentul nostru pentru pace și cooperare la nivel internațional va rămâne intact.

În paralel cu acest demers, ne propunem să întărim și să modernizăm armata română, astfel încât să putem asigura securitatea și apărarea țării noastre în orice circumstanță. În acest sens, vom redirecționa resurse financiare de la achizițiile impuse de partenerul nostru strategic, SUA, către dezvoltarea capacităților noastre militare, având în vedere creșterea eficacității apărării naționale.

Totodată, România va soma trupele străine staționate pe teritoriul său să părăsească țara.Această măsură reflectă dorința noastră de a avea control asupra propriului teritoriu și de a nu permite prezența militară străină pe pământ românesc.

În final, aceste acțiuni vor contribui la consolidarea independenței și suveranității României și la asigurarea unui viitor pașnic și prosper pentru națiunea noastră.

Așa să ne ajute Dumnezeu!