Pilonii Partidului PPR

Credința în Dumnezeu

Reprezintă fundamentul nostru, considerând-o temelia morală și spirituală care ne ghidează în promovarea principiilor etice și a valorilor tradiționale în viața politică și societate.

Libertatea individuală

Conform viziunii noastre, libertatea individuală se manifestă ca temei, susținând dreptul fiecărui cetățean de a-și exprima convingerile și aspirațiile, fiind fundamentul care ne călăuzește în promovarea autonomiei personale și a drepturilor individuale în cadrul societății și al proceselor politice.

Familia tradițională

Familia reprezintă nucleul societății, susținând valorile fundamentale care ne definesc. Ea constituie baza noastră morală și socială, ghidându-ne în promovarea unității, responsabilității și stabilității în comunitate.

Prin protejarea și promovarea familiei tradiționale, ne asigurăm că temeiurile morale și tradițiile noastre sunt perpetuate și respectate, întărind astfel coeziunea societății noastre.

Suveranitatea națională

În conformitate cu principiile noastre conservatoare, suveranitatea constituie piatra de temelie a identității noastre ca națiune. Considerăm că puterea și autoritatea statului provin direct din voința și hotărârea poporului nostru.

Apărăm dreptul și capacitatea noastră de a lua decizii autonome în problemele interne și externe, promovând independența noastră și apărând valorile tradiționale și culturale care ne definesc ca națiune.

Prin susținerea Suveranității Naționale protejăm și dezvoltăm interesele și aspirațiile poporului nostru, menținându-ne identitatea și libertatea în cadrul comunității internaționale.